Политика за защита и поверителност на личните данни на www.icademy.bg

На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation – “GDPR”). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни. Всички посетители на нашия уебсайт са субекти на лични данни и имат различни права в тази връзка. Тази политика има за цел да разкаже повече за принципите на защита и личните данни на посетителите на сайта ни, за нашите задължения като администратор на лични данни и за мерките, които сме предприели, за да не допуснем данните ви да бъдат използвани без да знаете от кого и с какви цели или без да имате възможност да възразите или да оттеглите съгласието си относно тяхната обработка. Политиката няма да остане една и съща през цялото време, докато съществува уебсайта ни; тъй като дигитализацията напредва и регулацията на отношенията, свързани с обработката на лични данни, се развива, ние ще се стремим да подобряваме и съобразяваме постоянно нашите практики с това развитие, което на свой ред ще намери отражение в политиката. Намерението ни е да публикуваме кратко съобщение в секцията “новини” на www.icademy.bg с най-важните акценти всеки път, когато направим промяна на политиката за защита, поверителност и неприкосновеност на личните данни (“Политиката” или “тази политика”).

Тази политика е одобрена от управителя на “Айкадеми” ООД на 03.05.2019 година и обхваща всички дейности, свързани с обработката на лични данни в рамките на дигиталните активи – собственост на Айкадеми ООД.

Отговорният служител на Айкадеми по защита на личните данни е Мартин Шипкалиев, с който можете да се свържете при неясноти, свързани с прилагането на тази политика или упражняването на вашите права на E-mail: [email protected]

“Лични данни” – това е всяка информация, която се отнася до вас – посетителя/ползвателя на нашия уебсайт или софтуерно приложение и която самостоятелно или в съчетание с друга информация може да ни помогне да установим вашата самоличност или да свържем вашето потребителско поведение с точно определно устройство, от което достъпвате уебсайта ни, например.

“Субект на личните данни” – това сте вие, посетителят на нашия сайт или ползвателят на нашето приложение. Написаното в тази политика се отнася само за хора, физически лица, освен, ако изрично не е указано нещо различно.

“Обработване на лични данни” – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

“Администратор на лични данни” – по отношение на нашия уебсайт/софтуерно приложение това сме ние, Айкадеми. Ние определяме целта на обработката на вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на вашите лични данни възникват за нас.

“Обработващ лични данни” – това е трето лице, което обработва ваши лични данни по наше възлагане, при което Айкадеми стриктно е определила целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на Айкадеми в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

“Бисквитка” е малък по обем текст или данни, които се подават на устройството (компютъра, лаптопа, таблета, телефона) за съхранение и могат да бъдат поискани обратно от подателя. Функцията на бисквитката може да е най-разнообразна: от поддържането ви в състояние “логнат”, докато попълвате определена регистрационна форма, през запаметяване на езиковите ви предпочитания за разглеждане на нашия уебсайт, до проследяване на вашето поведение при сърфиране в интернет, понякога за продължителен период от време и независимо от използваното устройство: в последния случай, както и във всички други подобни случаи, такава бисквитка не може да бъде използвана без вашето предварително съгласие за това на база на получена подробна информация.

GDPR въвежда или затвърждава съществени правни механизми в полза на субектите на данни. По-долу сме посочили някои от тях, които имат отношение към обработката на лични данни по повод използването на дигитални активи.

“Дигитални активи” – уебсайта www.icademy.bg

“Потребителска сесия” – Времето между оторизацията на потребителя и момента на неговото излизане или изтичане поради неактивност на същия. През това време системата на Айкадеми разпознава еднозначно клиента.

“Plug-in” – софтуер на трета страна, внедрен в дигитален актив на Айкадеми и имащ отношение към проследяване на потребителско поведение и/или осигуряване работата на определена функционалност чрез преминаване към домейна на третата страна.

“Услуги на информационното общество” са услуги, които обикновено се предоставят срещу заплащане и от разстояние чрез използването на електронни средства. Получателят на такава услуга трябва да я е поискал изрично. Електронната търговия също е вид такава услуга.

Айкадеми има за цел да защити неприкосновеността и да гарантира сигурността на личните данни на посетителите и потребителите на своите дигитални активи. Когато посетите нашия уебсайт, уеб сървърите на трети лица, които сме допуснали на нашия сайт (например Google), временно ще запазят данните за свързаността на вашето устройство с нашия уебсайт, както и посетените от вас страници на сайта ни, идентификационни данни за вида на вашия браузер и операционна система, както и за уебсайта, от който сте бил препратен към www.icademy.bg. Ние не събираме и не обработваме други лични данни за вас – например вашето име, адрес, телефонен номер или E-mail адрес, освен ако не ги предоставите във връзка с ваше конкретно информационно искане, при попълване на регистрационна форма за дадена услуга или с оглед създаване на профил.

Предоставяне на поискани от вас услуги

Почти всички лични данни, които попълвате в регистрационните форми или вашия профил са необходими, за да отговорим на ваша нужда или поискана от вас услуга, която Айкадеми предоставя. За да предоставяме качествено услугите си онлайн и офлайн, ние се нуждаем от ваши идентификационни данни, като техният обхват варира в зависимост от вида на исканата услуга и приложимите към нея законови изисквания.

В много случаи вие ползвате изготвените от нас регистрационни форми, за да зададете уточняващ въпрос във връзка с предоставите услуги, да изразите недоволство или удовлетвореност, да подадете жалба, оплакване или рекламация.

Маркетингова дейност

Личните данни, предоставяни от вас за целите на създаване на профил, например, както и в други регистрационни форми може да бъде използвана, за да ви информираме за нови услуги, предоставяни от Айкадеми, налични отстъпки на съществуващи услуги или някои улеснения в обслужването, които сме създали за вас. Изпращаните от нас съобщения ще бъдат съобразени с приложимото българско и ЕС законодателство. Вие можете да възразите по лесен и удобен начин на това използване и ние ще го прекратим незабавно; информацията как да оттеглите веднъж дадено съгласие или да възразите при получаване на нежелано маркетингово съобщение ще бъде поставена винаги на видно място в съобщението. Повече по този въпрос можете да намерите в следващата секция.

Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager

Ние използваме възможностите, предоставени ни от Google, за да измерваме посещаемостта на сайта ни като брой и честота на посещенията. Не използваме тези възможности, за да събираме лични данни или индивидуални IP адреси; данните достигат до нас в обобщен вид и анонимизирани със статистическа цел и подобряване на посетителското изживяване на нашия уебсайт.

Въпреки това, събраните по този начин данни са достъпни за Google и според техните политики и условия могат да бъдат комбинирани с други данни, които Google вече има относно вашата самоличност или вашето устройство, поведението ви в дигитална среда, предпочитанията ви при търсене. Комбинираните от Google лични данни, включително събраните чрез дигиталните активи на Айкадеми, могат да се използват от търсачката за различни цели, описани по-подробно в Политиката й за неприкосновеност и защита на личните данни, включително за поведенческа реклама. По тази причина, данни към Google Analytics ще бъдат подавани само с вашето предварително съгласие, което може впоследствие да бъде оттеглено по всяко време. Повече за бисквитките, закачени от Google през нашия сайт може да откриете на адрес: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

Интеграция със социалната мрежа Facebook (Използване на социален plug-in за връзка към страницата на Айкадеми във Facebook)

С цел по-добрата видимост на услугите и новостите, които предоставяме на нашите клиенти, ние сме избрали да поставим на уебсайта си plug-in, който осигурява връзка към страницата ни във Facebook. Моля да имате предвид, че връзката се осъществява чрез прикачване на бисквитка от домейна на Facebook към вашето устройство, чрез която социалната мрежа може да проследява потребителското ви поведение и навиците ви на сърфиране, включително и ако не сте регистриран потребител на мрежата към момента на закачането на бисквитката. Бисквитката се поставя само с вашето предварително съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Бисквитки, които използваме в нашите дигитални активи

Използваме бисквитки наречени “сесийни”, които имат “живот” само в рамките на една потребителска сесия. Също използваме “задържащи се бисквитки” с цел запазване на информация относно посетители, които достъпват една или повече от интернет страниците ни. Целта при ползване на бисквитките е да ви предложим оптимално потребителско изживяване и да ви “разпознаваме”, като предлагаме на вниманието ви, доколкото е възможно, различни интернет страници и ново съдържание при завръщането ви на нашия уебсайт.

Ние не създаваме като правило индивидуален профил на вашите онлайн дейности. Съдържанието на прикрепващата се бисквитка се изчерпва с идентификационен номер. Бисквитките не се свързват с име, E-mail адрес, IP адрес.

ИмеОписаниеКатегорияСрокДомейн, на който се съхранява информацията
_gаБисквитка свързана с работата на гугъл аналитикс. Използва се за различаване на потребилите в гугъл аналитикс.[2]24 месецаgoogle.com
_gidБисквитка свързана с работата на гугъл аналитикс. Използва се за различаване на потребилите в гугъл аналитикс.[2]24 часаgoogle.com
privacy_policy_agreementБисквитка, която идентифицира съгласие на потребителя с общи условия на icademy.bg[1]12 месецаicademy.bg
JSESSIONIDБисквитка, която идентифицира стартирана потребителска сесия.[1]Съхранява се до изтичането на сесията на потребителя. към icademy.bgicademy.bg
langСъхранява информация за това на какъв език потребителят иска да вижда сайта.[3]12 месецаicademy.bg
IDEСъхранява информация за потребителя, който разглежда сайта, с цел ремаркетинг в Google.[4]според Data Retentnion Settingsgoogle.com
fbqБисквитка, с която се идентифицира потребител с цел ремаркетинг във Facebook. Предава информация за начина, по който потребителят взаимодейства със сайта на Facebook, с цел таргетиране на релевантно съдържание в последствие[4]  

 

1. Право на информация:

Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на вашите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други. В зависимост от начина на първоначално събиране на информация, ние ще показваме най-важното в тази връзка по подходящ и лесно видим начин всеки път.

2. Право на достъп:

Вие имате право да достъпите личните си данни, събирани пряко от Айкадеми в уеб по всяко време чрез логване в своя профил.!!!корекция на начин за достъп!!!

Що се отнася до данните, събирани от бисквитки на Айкадеми, ние се задължаваме, в срок от 30 работни дни от отправяне на искането за това чрез онлайн форма попитайте консултантите ни на сайта, да ви предоставим данните в машинно четим формат по предпочитан от вас електронен комуникационен канал.

Повече относно данните, събирани от трети страни чрез бисквитки, поставени на нашия уебсайт/уеб приложение, можете да получите информация от съответните им политики за управление на поверителността и защита на личните данни:

https://www.facebook.com/policy

https://policies.google.com/privacy

3. Право на преносимост:

Ние сме длъжни да ви предоставим всички обработвани от нас лични данни, предоставени ни, за да осъществим услуга по ваше искане или събрани от вас с ваше съгласие, при поискване, в машинно четим формат. Искането следва да се отправи чрез онлайн формата на нашия уебсайт: искане за преносимост и ние следва да го изпълним в срок до 30 работни дни от получаването му по канал за електронна комуникация, посочен от вас. При изразено желание от ваша страна можем да препратим файла на друг доставчик на куриерски/пощенски услуги/услуги за пощенски парични преводи. В случай, че исканията към нас от един и същ субект на данни се отправят повече от 2 пъти годишно, то ние бихме могли да съберем такса за тази услуга.

4. Право на коригиране

Имате право да поискате от нас да коригираме погрешно записани или съхранявани лични данни за вас чрез онлайн формата на уебсайта ни и ние следва да го направим в срок до 30 работни дни от получаване на вашето искане.

5. Право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни

Имате право да поискате да преустановим временно обработването на ваши лични данни (без да ги изтриваме) в случай на отправено от вас възражение за конкретна тяхна обработка или при предявени от ваша страна съдебни претенции или жалба в Комисия за защита на личните данни. Искането се отправя чрез онлайн формата на нашия сайт.

6. Обработка на основание легитимен интерес на Айкадеми или трето лице и възражение на такава обработка

Когато съгласието ви не е поискано и дадено за целите на конкретна обработка, или тя не е непосредствено необходима за изпълнение на поискана от вас услуга, ние най-вероятно имаме за основание наш или на трето лице легитимен интерес, който сме преценили, че няма да увреди или би засегнал незначително вашето право на неприкосновеност на личните данни. Такава преценка винаги ще бъде документирана от нас и ще следва определени критерии и аргументация. Вие имате право да се запознаете с основните моменти от нея при поискване, както и да повдигнете възражение, че, предвид особеностите на вашата конкретна ситуация, съответната обработка засяга вашето право на неприкосновеност и/или защита на личните данни по по-съществен от предвидения в обосновката начин. В тези случаи, ние следва да разгледаме вашето възражение и да се произнесем с аргументирано становище по неговото приемане или отхвърляне в срок от 30 работни дни. С отправянето на възражението на тази обработка, вие можете да упражните и правото си по т.7.5 по-горе. Възражението може да бъде отправено чрез онлайн формата (Контакти) на нашия уебсайт.

7. Оттегляне на вашето съгласие

В случаите, когато ние сме поискали вашето съгласие за дадена обработка на личните ви данни, вие винаги можете да го оттеглите. Ако не сте сигурни на какво основание обработваме ваши лични данни, винаги можете да ни попитате това, както и за точния начин, по който сте дали съгласието си – запитването става чрез онлайн формата на нашия сайт. Ние ще ви отговорим в рамките на 30 работни дни. Ние поддържаме актуална база на съгласията за обработка на лични данни, с която можем да направим справка по всяко време. Оттеглянето на съгласието става по същия начин, по който сте го дали и ние ще ви предоставим информация – линк или мейл([email protected]), където можете да направите това лесно и удобно в отговора на вашето запитване.

8. Право на жалба до Комисия по защита на личните данни

Винаги щом счетете, че вашите права по GDPR са нарушени, можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни. Все пак, би могло да бъде много конструктивно, ако преди това се обърнете към нашето длъжностно лице по защита на личните данни на [email protected], за да обсъдим възникналия въпрос. Ние се задълажаваме да ви върнем отговор в срок до 5 работни дни от получаването на оплакването или въпроса ви.