Държавно признат документ

Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН.​

Твоето дипломиране

Нашите курсисти получават удостоверение за професионална квалификация по образец на Министерството на Образованието и Науката и сертификат, удостоверяващ успешното ти преминаване през програмата. Паралелно с това, в процеса на обучение ще имаш възможност да изградиш портфолио, което достойно да те представлява пред работодателите в цялата страна.

  • Документът се получава след успешно полагане на Държавен Изпит
  • Код професия: 481010 / Професия: Програмист / Специалност: Програмно осигуряване